O projekte Laravel.cz

S myšlienkou na vytvorenie podobného webu som sa pohrával už dlho, ale nikdy som sa k tomu neodhodlal hlavne z dôvodu, že som nemal k dispozícii oficiálne domény, dostatok času a predstavu o tom, koľko ľudí s Laravelom v naších vodách pracuje. Veci sa však v roku 2018 pohli dopredu a rozhodol som sa vybudovať miniweb pre všetkých tých, ktorí by chceli diskutovať a zdieľať svoje skúsenosti s frameworkom.

Ako tento web vznikol?

Web vznikol ako pôda pre rozšírenie základne frameworku Laravel v regióne (CZ a SK). Laravel je podľa prieskumov v posledných rokoch najpoužívanejší/najobľúbenejší PHP framework v globálnom merítku, u nás sa však zatiaľ tak často nepoužíva. Dobrovoľne sme teda vzali iniciatívu do vlastných rúk, pripravili sme všetko potrebné, oslovili Taylora Otwella s tým, či bude v poriadku ak takýto web vytvoríme a budeme spravovať... a nakoniec sme web v januári 2019 spustili.

Ako to funguje?

Laravel.cz je vo svojej podstate veľmi jednoduché fórum, napísané v Laraveli. Po prihlásení môžete pridávať nové príspevky alebo odpovedať na príspevky iných.

Roadmap

Web je momentálne v počiatočnom štádiu svojho života. Malé dieťa, ktoré sotva rozpráva. No máme v pláne ho ďalej rozvíjať. Okrem drobného dolaďovania a upravovania súčasných funkcií uvažujeme napríklad aj nad:

  • väčšou interaktivitou (preklopenie frontendu do Vue.js)
  • vytvorením sekcie s ponukou práce
  • organizáciou meetupu v Prahe
  • a množstvom iných vecí :)

Feedback a nápady sú samozrejme vítané. Ešte viac než nápady však vítame nových kontribútorov, ktorý majú záujem sa na vývoji podieľať.