Politika ochrany súkromia a osobných údajov

Politiku ochrany súkromia sme spísali pre tých z vás, ktorých zaujíma aké osobné údaje o užívateľoch naších stránok uchovávame a ako s nimi nakladáme.

Čo je osobný údaj podľa GDPR?

GDPR považuje za osobný údaj informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia;
 • identifikačné číslo – rodné číslo, číslo občianskeho preukazulokalizačné údaje - adresa;
 • genetické údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobúdaných genetických charakteristických znakov fyzickej osoby;
 • údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby;
 • údaje špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • online identifikátor - fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory)

Aké osobné údaje o naších užívateľoch uchovávame?

Keď sa registrujete na naších stránkach, uchovávame o vás nevyhnutné minimum informácií, potrebných na správne zobrazovanie vášich príspevkov na stránke, zasielanie notifikácií a pod. Uchovávame vaše:

 • Meno
 • Email
 • Profilový obrázok (avatar)

Okrem toho môžete vo svojom profile vyplniť ďalšie nepovinné údaje. Vďaka tomu sa o vás návštevníci môžu dozvedieť viac (napríklad v prípade, že by mali záujem o on-site spoluprácu s vami):

 • Bio
 • Lokalita
 • Webstránka (URL)

Kedy tieto informácie získavame?

Údaje do vášho profilu ukladáme v momente registrácie, alebo pri úprave užívateľského profilu.

Ako vaše údaje používame?

Informácie, ktoré od vás získavame v procese registrácie, z vaších príspevkov, odpovedí, prechádzania stránok a ďaľších akcií vykonávaných na stránkach, používame na:

 • zobrazovanie obsahu, ktorý ste vytvorili
 • výpočet a zobrazovanie agregovaných dát o vašom profile
 • zobrazovanie verejne dostupných údajov vo vašom profile
 • personalizáciu stránok a prinášanie zaujímavého obsahu, podša vaších preferencií a záujmov.
 • zlepšovanie stránok s cieľom zlepšiť ich obsah a zjednodušiť používanie.

Ako vaše údaje zabezpečujeme?

Bezpečnosť vaších dát je pre nás kľúčová. Na ich zabezpečenie používame súčasné štandardy vrátane (TLS) zabezpečených spojení.

Na stránkach používame cookies

Čo sú to cookies?

Cookies su súbory minimálnej veľkosti, ktoré navštevovaná stránka alebo jej poskytovatelia služieb zapisujú na vaše zariadenie protredníctvom internetového prehliadača (ak ste používanie cookies v prehliadači povolili). Cookies sa pri opakovanej návšteve stránok načítajú zo súboru do vášho prehliadača a ten ich zašle späť stránke. Pomocou cookies je možné "pamätať si" niektoré informácie - pomáhajú nám zabezpečovať správnu funkčnosť webových stránok. Vďaka cookies sa napríklad nemusíte pri každej návšteve znovu prihlasovať.

Ako tieto súbory (cookies) používame?

Súbory cookies nám pomáhajú:
 • zabezpečovať základnú funkčnosť stránok
 • zachovávať užívateľské nastavenia pre opakované návštevy stránok
 • získavať dáta o návštevnosti stránok a správaní návštevníkov v záujme zlepšovania stránok a poskytovania hodnotných informácií pre návštevníkov. Na tieto účely využívame služby dôveryhodných tretích strán, ktoré za nás tieto informácie získavajú a spracovávajú.

Ako dlho si informácie ponechávame?

Dĺžka platnosti cookies závisí od ich typu. Platnosť niektorých cookies je obmedzená na jedinú reláciu a po zatvorení ihneď vyprší. Iné cookies môžu mať platnosť až niekoľko mesiacov, podľa toho, aké informácie uchovávajú.

Ako môžem zmeniť nastavenia súborov cookies?

Politiku súborov cookies je možné spravovať v nastaveniach vášho prelhiadača. Môžete si nechať zobraziť upozornenie vždy keď budú cookies zasielané, alebo môžete používanie cookies pre vybrané stránky vypnúť. Kroky potrebné na nastavenie sa líšia v závislosti od používaného prehliadača. Odporúčame preto vyhľadať návod v dokumentácii vášho prehliadača.

Ak zakážete používanie cookies:

V prípade, že váš prehliadač odmietne cookies zasielané našou stránkou, nevieme zabezpečiť jej správnu funkčnosť. Snažíme sa, aby bol obsah stránok dostupný pre každého, ale niektoré funkcie sú na cookies závislé a nemôžeme garantovať ich funkčnosť.

Osobné údaje a tretie strany

Vaše osobné údaje nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám s výnimkou naších partnerov, ktorí nám pomáhajú zabezpečovať funkčnosť stránok. Ide predovšetkým o prevádzkovateľov hostingu a ďalších partnerov, ktorí sa zaviazali uchovávať tieto informácie ako dôverné.

Údaje, ktoré nie sú údajmi osobnými, môžu byť poskytnuté tretím stranám napríklad pre účely marketingu a reklamy.

Google Analytics

Laravel.cz používa nástroj Google Analytics na meranie a analyzovanie návštevnosti stránok, podobne ako milióny iných stránok na internete. Ide o jednoduchý a efektívny nástroj monitorovania návštevnosti, pomocou ktorého sa snažíme lepšie pochopiť naších návštevníkov. Vďaka informáciam z tohto nástroja môžeme stránky vylepšovať a prispôsobovať napríklad podľa toho ako náš web používate, alebo čo na ňom najčastejšie hľadáte.

Čo o vás vieme?
 • Z akých stránok ste sa k nám dostali
 • Aký prehliadač používate
 • Koľko času na stránkach strávite
 • Stránky, ktoré ste navštívili
 • a ďalšie všeobecné informácie, z ktorých žiadne nie sú unikátne pre návštevníka a teda vás nie je možné na ich základe identifikovať.
Čo v týchto štatistikách zistiť nevieme...
 • vaše meno (ak nie ste registrovaný)
 • váš email (ak nie ste registrovaný)
 • vašu adresu
 • číslo vašej kreditnej karty
 • ani žiadne ďalšie osobné údaje

Dáta získané službou Google Analytics používame v súlade so Zmluvnými podmienkami služby Google Analytics