Pravidlá pre diskusiu

 • Vytvárajme spoločne v diskusii priateľskú atmosféru pre všetkých návštevníkov a členov, bez ohľadu na vek, pohlavie, alebo odbornú úroveň.
 • Snažme sa vzájomne si pomôcť a poradiť.
 • Rešpektujme sa navzájom a rešpektujme názory iných aj keď nezodpovedajú tým našim.
 • Autori otázok - dbajte na to, aby bola vaša otázka jasná a presná, so všetkými potrebnými detailmi na jej zodpovedanie. Zároveň sa snažte šetriť čas diskutujúcich tým, že obmedzíte nepotrebné informácie vo vašich otázkach na minimum.
  Ak sa vám podarí problém vyriešiť pred tým než dostanete odpoveď, napíšte prosím do témy ako ste pri riešení postupovali. V budúcnosti môže táto informácia pomôcť iným, ktorí na podobný problém narazia.
 • Vaše otázky vždy označte príslušnou kategóriou do ktorej tématicky spadajú (maximálne 3). Budú tak lepšie dostupné.
 • Autori odpovedí - dbajte na to, aby boli vaše odpovede jasné a faktické, v ideálnom prípade podložené odkazmi na zdroje, oficiálnu dokumentáciu, alebo príkladmi. Kvalitné odpovede reprezentujú vašu odbornosť a profesionalitu, a môžu poslúžiť mnohým návštevníkom pri podobných problémoch.
 • Jeden riadok kódu často ozrejmí viac ako celý odstavec textu. V takom prípade preferujeme kód doplnený o stručný komentár.
 • Pred vytvorením novej témy sa prosím presvedčte o tom, že rovnaká téma už na webe neexistuje.
 • Prezentácia vášho projektu v rozumnom rozsahu je v poriadku, pokiaľ dáva zmysel v kontexte webu. Vždy jasne a zreteľne uveďte, že je projekt váš, alebo že sa na projekte podieľate.
 • Prispievajte témami, ktoré patria do tématického rámca webu - Laravel, PHP, vývoj webu.
  Diskusia na témy PHP, MariaDB alebo Vue.js je v poriadku. Diskusia o voľbách, počasí, bulvárnych témach a pod. na tento web nepatrí.
 • Neponúkajte prácu. Na tieto účely pripravujeme samostatnú sekciu. Do diskusie HR nepatrí.

V záujme vytvorenia priateľských podmienok pre diskusiu si vyhradzujeme právo odstrániť všetky príspevky, ktoré sa neriadia základnými zásadami pre slušnú, vecnú a konštruktívnu diskusiu.

Pravidlá pre diskusiu môžu byť v prípade potreby doplnené alebo zmenené.