Laravel 7

xvital
napísal @xvital (460), pred 4 rokmi

Od včera je k dispozícii nový major realease, Laravel 7.x

Obsahuje veľa zaujímavých noviniek, a o mnohých z nich si povieme viac v samostatných postoch.

Na úvod niekoľko základných informácii k podpore minulých a súčasných verzií.

K staršiemu LTS vydaniu (Laravel 5.5) bude vydávané bezpečnostné záplaty do konca augusta tohto roka. K účasnému LTS (Laravel 6) budú vychádzať bezpečnostné záplaty do 3. septembra 2022 a opravy chýb do 3. septembra 2021.

Čo je vo verzii 7 nové?

 • Laravel Airlock: autentifikačný systém pre single page aplikácie, mobilné aplikácie a API rozhrania. Airlock užívateľom dovoľuje vygenerovať viacero tokenov pre užívateľské konto. Jednotlivým tokenom je možné prideliť rôzne práva a obmedziť akcie, ktoré je na základe nich možné vykonávať. Laravel Airlock
 • Eloquent casts: Laravel 7 predstavuje nový interface CastsAttributes, vďaka ktorému môžete definovať ako sa majú dátové typy transformovať v oboch smeroch - pri ukladaní do databázy a pri výbere z databázy. Slúžia k tomu metódy get (transformácia z databázovej hodnoty na daný typ) a set (transformácia z typu na hodnotu ukladanú do databázy).
 • Rozšírenie Blade komponentov: Zmien v Blade komponentoch je viacero, ale za zmienku stoja hlavne tagy, kedy v rámci Blade je možné využívať vlastné definované tagy <x-tag></x-tag>. Blade komponenty
 • Guzzle HTTP wrapper: Zjednodušenie rozhrania pre vytváranie HTTP požiadavok na komunikáciu s inýmy aplikáciami. Dokumentácia
 • Operácie nad reťazcami: OO orientovaná knižnica, ktorá zahŕňa doterajšiu funkcionalitu triedy Illuminate\Support\Str. Ponúka však širšie možnosti manipulácie s reťazcami, viď. Fluent Strings
 • Route Model Binding: V rámci definície routes môžete teraz definovať aj konkrétny stĺpec tabuľky, ktorý ma slúžiť ako kľúč pre RMB. Doteraz na tento účel slúžila metóda getRouteKeyName. Ide tak o ďalšie zjednodušenie a zefektívnenie syntaxe pri zvýšení prehľadnosti - key name je priamo súčasťou definície routes.
 • Zvýšenie rýchlosti Route Caching: hľadanie zhody v kompilovaných routes (route:cache) bolo zrýchlené cca dvojnásobné ("Hello World" benchmark).
 • Podpora CORS
 • php artisan test: Odteraz je možné spúšťať phpunit testy omnoho konvenčnejšie, použitím Artisan príkazu php artisan test. Súčasťou je veľmi príjemné UI, štatistiky a prerušenie testovania pri prvom neúspešnom teste.
 • Markdown Mail templates
 • Úprava šablón generovaných tried: Artisan obsahuje množstvo príkazov, ktoré uľahčujú vytváranie nových tried (kontrollery, migrácie, testy, ...). Vďaka príkazu php artisan stub:publish môžete publikovať šablóny týchto súborov a následne si ich upraviť podľa potreby.
 • ...

Viac informácií k novému Laravel 7.x nájdete v L7 Release notes

Ešte nie si členom CZ/SK Laravel komunity?

To možeš ľahko zmeniť. Registrácia je zdarma a ako registrovaný člen získaš množstvo výhod. Prečítaj si prečo by si mal byť členom.

Prihlásiť sa Zaregistrovať

Mohlo by Ťa zaujímať: